Η Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων του ΕΑΠ προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών οι οποίες επιτρέπουν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, συσκέψεων, μαθημάτων και σεμιναρίων ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων. Δίνουν τη δυνατότητα χρήσης μέσων, παρουσίασης και διαμοίρασης υλικού με αποτελεσματικότητα εφάμιλλη μιας φυσικής συνάντησης.

Αποτελούνται από:

Συμπεριλαμβάνονται επίσης:

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Υποστήριξης Τηλεδιασκέψεων

Υπηρεσία για:

Υπηρεσίες για φοιτητές
Υπηρεσίες για καθηγητές