Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), συμμετέχει στο eduroam (www.eduroam.gr). To eduroam, το οποίο απευθύνεται στη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο διασυνδέει ένα πλήθος από ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλο τον κόσμο και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση.

Οδηγίες Σύνδεσης στο Eduroam από PC
Οδηγίες Σύνδεσης στο Eduroam για Android 8 και νεότερο
Οδηγίες Σύνδεσης στο Eduroam για Apple
Οδηγίες Σύνδεσης στο Eduroam για Android 4.3 εώς 7


Τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ μπορούν να χρησιμοποιήσουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε περίπτωση που βρεθούν σε άλλο ίδρυμα το οποίο συμμετέχει στο eduroam.

Τα μέλη των φορέων που συμμετέχουν στο Eduroam είνα: 

Κατά τη σύνδεση των χρηστών του ΕΑΠ στο eduroam θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, δεν υποστηρίζονται τα λειτουργικά συστήματα MS Windows XP και παλαιότερα και Android έως έκδοση 4.2.

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Υποδομών Δικτύου Δεδομένων & Τηλεφωνικού Δικτύου

Υπηρεσία για: