Το Γραφείο Δικτυακών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών τηλεματικής, έχει αναπτύξει την υπηρεσία VDI η οποία είναι διαθέσιμη για όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΑΠ.
Η υπηρεσία καταργεί την χρήση προσωπικών υπολογιστών και μεταφέρει το λειτουργικό σύστημα καθώς και τα αρχεία του χρήστη μέσα σε εικονικές μηχανές που είναι εγκατεστημένες σε διακομιστές . Ένας διακομιστής μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό εικονικών μηχανών ανάλογα με το hardware που διαθέτει. Η πρόσβαση στις εικονικές μηχανές μπορεί να γίνει από πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως σταθερούς υπολογιστές κινητές συσκευές και tablet.
Τα προτερήματα της υπηρεσίας είναι τα παρακάτω
1. Κεντρικοποιημένη διαχείριση
2. Κατάργηση προσωπικών υπολογιστών.
3. Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης
4. Μείωση κόστους συντήρησης και προμήθειας υπολογιστικών συστημάτων.
5. Πρόσβαση στο desktop από πολλαπλές τοποθεσίες.
6. Πρόσβαση στο desktop από διαφορετικές ηλεκτρονικές συσκευές.
7. Μηδενικοί χρόνοι αποκατάστασης λειτουργικού συστήματος σε περίπτωση βλάβης.
8. Άμεση απόδοση πόρων (Μνήμη, CPU ) ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
9. Μαζική δημιουργία και απόδοση desktop σε χρήστες

Για τις ανάγκες λειτουργίας του, το ΕΑΠ, έχει προμηθευτεί τέσσερεις ισχυρούς εξυπηρετητές καθώς και δύο FC storages, τα οποία είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες περισσοτέρων από 100 θέσεων εργασίας
Ένα σχεδιάγραμμα που απεικονίζει την υπηρεσία φαίνεται παρακάτω.

Υπηρεσία VDI

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Πληροφοριακών Υποδομών & Εξοπλισμού