Με την υπηρεσία Wi-Fi το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα (μέλη ΔΕΠ, ΣΕΠ, Φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό) αλλά και στο διοικητικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, τη δυνατότητα σύνδεσης τους στο δίκτυο του πανεπιστημίου και στο διαδίκτυο.

Η σύνδεσή στο ασύρματο δίκτυο πραγματοποιείται με επιλογή του SSID “EAP” το οποίο, στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε λειτουργία στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Περιβόλα. Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να συνδεθούν μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων (smartphones) ή ταμπλετών (tablets).

Μετά την σύνδεση των χρηστών στο ασύρματο δίκτυο (για την οποία δεν απαιτείται κάποιος “κωδικός”), θα πρέπει να ανοίξουν τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιούν για περιήγηση στο διαδίκτυο και θα τους εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα.

Στην εν λόγω σελίδα, ζητούνται τα στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη (username και password) για τα οποία ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Για τα μέλη ΔΕΠ, ΣΕΠ και για τους φοιτητές του ΕΑΠ, η σύνδεση τους στην υπηρεσία WiFi πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου τους στο “study.eap.gr”.
  • Για τους υπόλοιπους χρήστες, η σύνδεση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στον email λογαριασμό που τους παρέχεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Για λόγους ασφαλείας, οι χρήστες της υπηρεσίας WiFi οι οποίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του ΕΑΠ θα πρέπει, εφόσον έχουν τα ανάλογα δικαιώματα πρόσβασης, να κάνουν χρήση της υπηρεσίας VPN.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικό πρόσβασης για κάποιο από τα προαναφερόμενα συστήματα του ΕΑΠ (study.eap.gr, email), θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Γραφείο Δικτυακών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών, για τη δημιουργία προσωρινών κωδικών πρόσβασης. Τα αιτήματα δημιουργίας προσωρινών κωδικών πρόσβασης εξυπηρετούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 8.00 – 15.00).

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Υποδομών Δικτύου Δεδομένων & Τηλεφωνικού Δικτύου


Υπηρεσία για:

Υπηρεσίες για φοιτητές
Υπηρεσίες για καθηγητές