Η Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του Πανεπιστημίου να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα, μέσω πιστοποιημένων συστημάτων.

Η ποιότητα αποστολής και λήψης βίντεο στις δημιουργούμενες εικονικές αίθουσες τηλεδιάσκεψης γίνεται με ποιότητα έως και HD (720p/30fps) ενώ υποστηρίζεται η δυνατότητα προσαρμογής σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του βίντεο συναρτήσει της ποιότητας της δικτυακής σύνδεσης του χρήστη καθώς και των δυνατοτήτων του τερματικού του εξοπλισμού χάριν της διαδραστικότητας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Η υπηρεσία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2). Ενδεικτικά υποστηρίζεται η πιστοποίηση ταυτότητας μελών και η κρυπτογραφημένη επικοινωνία ενώ διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα και η εμπιστευτικότητα των τηλεδιασκέψεων.

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί δύο τρόπους σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη:
– Χρήση Client (Zoom) σε υπολογιστή, το οποίο παρέχεται από το ΕΔΕΤ
– Χρήση τερματικού πρωτοκόλλου Η.323 σε ειδική αίθουσα τηλεδιασκέψεων

Τα παραπάνω λειτουργούν αυτόνομα ή συνεργάζονται.

Τα τερματικά έχουν τη δυνατότητα απευθείας κλήσης σε άλλα τερματικά ή σύνδεση μέσω του πιστοποιημένου συστήματος e:Presence που παρέχεται από το ΕΔΕΤ και απαιτούν τη διαχείριση από τεχνικό του Ιδρύματος. Η σύνδεση των χρηστών από υπολογιστή γίνεται μέσω του πιστοποιημένου συστήματος e:Presence που παρέχεται από το ΕΔΕΤ. Οι χρήστες συνδέονται με τα ακαδημαϊκά στοιχεία του Ιδρύματος που ανήκουν και ο λογαριασμός τους είναι απαραίτητος για συμμετοχή στις τηλεδιασκέψεις.

Το Γ.Δ.Π.Υ. παρέχει υποστήριξη στη διοργάνωση και συμμετοχή των τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, εσωτερικά ή με σύνδεση με άλλους φορείς. Ικανοποιούνται έτσι οι ανάγκες για πραγματοποίηση συναντήσεων και συνεδριάσεων, εκλεκτορικών ή Διοικητικών θεμάτων.