Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές του την νέα υπηρεσία e-mail. Το νέο e-mail για φοιτητές θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας των φοιτητών με το ΕΑΠ και θα είναι υποχρεωτική η χρήση του.

Για την συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχονται πλήρεις και λεπτομερείς οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού προς διευκόλυνση των φοιτητών. Επίσης παρέχονται πλήρεις οδηγίες για χρήση διάφορων mail clients όπως Outlook 2003, 2007, 2010, Thunderbird και οδηγίες για POP3 ή/και IMAP.

Επίσης έχει συσταθεί ειδική ομάδα του Γραφείο Δικτυακών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών στο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, η οποία υποστηρίζει τους φοιτητές για τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

Ανακοίνωση: Σε περίπτωση που λαμβάνετε ενοχλητικά διαφημιστικά email μηνύματα ή μηνύματα τα οποία δεν σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας έχουν δοθεί από το ΕΑΠ, παρακαλούμε να τα γνωστοποιείτε στο Γραφείο Δικτυακών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών, προωθώντας τα εν λόγω μηνύματα στην email διεύθυνση abuse@eap.gr, έτσι ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Σελίδα εισαγωγής στην υπηρεσία Email

 Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες πρόσβασης στον λογαριασμό από WEB : 

Γενικές οδηγίες προγραμμάτων αλληλογραφίας : 

Οδηγίες πρόσβασης στον λογαριασμό από outlook 2010 με IMAP : 

Οδηγίες πρόσβασης στον λογαριασμό από outlook 2010 με το EXCHANGE : 

Μεταφορά στο νέο Email του Ε.Α.Π.: 

Καταχώρηση Στοιχείων Επικοινωνίας για ανάκτηση κωδικού: 

Οδηγίες Ανάκτησης Κωδικού : 

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Πληροφοριακών Υποδομών & Εξοπλισμού 

Υπηρεσία Helpdesk τηλ.: 2610 367900  email: helpdesk@eap.gr

Υπηρεσία για:

Υπηρεσίες για φοιτητές