Η Υπηρεσία Τηλεφωνίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) υλοποιείται μέσω του δικτύου δεδομένων, με την τεχνολογία VoIP (Voice over IP) και με χρήση της κατάλληλης υποδομής και συσκευών. Με τη χρήση της τεχνολογίας VoIP (Voice over IP), παρέχονται προηγμένες, ολοκληρωμένες και βελτιωμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας.

Με τη χρήση της Υπηρεσίας Τηλεφωνίας VoIP, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών του ΕΑΠ. Σε επόμενη φάση υλοποίησης, θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες του ΕΑΠ να επικοινωνούν χωρίς χρέωση με χρήστες άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων τα οποία είναι συνδεδεμένα στην υπηρεσία Voice Over IP του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet.

Η επικοινωνία των χρηστών του ΕΑΠ με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο πραγματοποιείται μέσω κυκλωμάτων του ΟΤΕ.

Η Υπηρεσία Τηλεφωνίας VoIP, στην παρούσα υλοποίηση της, παρέχεται στα Μέλη ΔΕΠ, στο Ερευνητικό προσωπικό καθώς και στου Διοικητικούς Υπαλλήλους του Ιδρύματος.

Οι χρήστες της Υπηρεσίας Τηλεφωνίας του ΕΑΠ έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κλήσεις από τις ψηφιακές VoIP τηλεφωνικές συσκευές οι οποίες παρέχονται για χρήση. Στην παρούσα φάση και ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη οι συσκευές που παρέχονται είναι οι εξής:

• Cisco IP Phone 7965 (Για Οδηγίες Χρήσης της συγκριμένης συσκευής πιέστε ΕΔΩ)
• Cisco IP Phone 7841 (Για Οδηγίες Χρήσης της συγκριμένης συσκευής πιέστε ΕΔΩ)
• Cisco IP Phone 3905 (Για Οδηγίες Χρήσης της συγκριμένης συσκευής πιέστε ΕΔΩ)

Σημαντική σημείωση

Στα πλαίσια της αναβάθμισης της Τηλεφωνικής Υποδομής του ΕΑΠ, σε τεχνολογία VoIP (Voice over IP), έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 και ώρα 12.30 η μετάβαση από το παλαιό σύστημα στο νέο. Κατά την μετάβαση θα υπάρξει ολιγόωρη διακοπή στις τηλεφωνικές συνδέσεις.

Έπειτα από την μετάβαση, θα υπάρξουν οι ακόλουθες δύο αλλαγές στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι κλήσεις:

• Οι κλήσεις εντός ΕΑΠ, θα πραγματοποιούνται με την πληκτρολόγηση τετραψήφιου αριθμού και όχι τριψήφιου όπως ίσχυε έως τώρα. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε κλήση εντός ΕΑΠ θα προστίθεται ο αριθμός 7 πριν το τριψήφιο νούμερο το οποίο καλούσαμε έως τώρα. Δηλαδή, για έναν υποθετικό χρήστη με αριθμό 901 η κλήση θα γίνετε πλέον καλώντας το 7901.
• Κατάργηση της πληκτρολόγησης του αριθμού “0” για κλήσεις εκτός ΕΑΠ. Δηλαδή, για οποιονδήποτε αριθμό (σταθερό ή κινητό) ενώ πριν καλούσαμε 069XXXXXXXX ή 02610XXXXXX τώρα θα καλούμε απευθείας τον αριθμό χωρίς το “0” μπροστά 69XXXXXXXX ή 2610 XXXXXX αντιστοίχως.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι θα υπάρξει αλλαγή και στους τηλεφωνικούς αριθμούς Αθήνας και Βιβλιοθήκης. Τα νέα τηλέφωνα της Αθήνας θα είναι της μορφής 210-90972ΧΧ και της Βιβλιοθήκης της μορφής 2610-3678ΧΧ. Τα τελευταία τρία ψηφία των τηλεφωνικών αριθμών δεν αλλάζουν και θα παραμείνουν τα ίδια όπως είναι και τώρα. Συνεπώς για κλήσεις εντός ΕΑΠ, η μόνη αλλαγή θα είναι η προσθήκη του “7” μπροστά από το τριψήφιο που ίσχυε έως τώρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 2610 36 7396 (Κεφαλάς Γιώργος) και 2610 36 7381 (Μπαρτζελάς Παναγιώτης) ή με email στο support@eap.gr.

Υπεύθυνοι Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου:
Κεφαλάς Γιώργος, Μπαρτζελάς Παναγιώτης.