Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ήτριες του να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε διάφορα προϊόντα λογισμικού ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τη Θεματική Ενότητα που παρακολουθούν.

Μια πλατφόρμα βασισμένη σε cloud τεχνολογία που παρέχει υπηρεσίες όπως το  όπως το Microsoft Teams, το Word, το Excel, το PowerPoint, το Outlook και το OneDrive, καθώς και έξυπνες υπηρεσίες cloud και προηγμένη ασφάλεια.

Το Wolfram Mathematica είναι σύγχρονο τεχνικό υπολογιστικό σύστημα που εκτείνεται στις περισσότερες περιοχές της τεχνικής υπολογιστικής — όπως νευρωνικά δίκτυα, μηχανική μάθηση, επεξεργασία εικόνας, γεωμετρία, επιστήμη των δεδομένων, απεικονίσεις και άλλα..

Το SPSS είναι ένα πακέτο λογισμικού της IBM για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Χρησιμοποιείται για τη στατιστική ανάλυση, τη μοντελοποίηση και την οπτικοποίηση δεδομένων.

To Minitab είναι ένα πακέτο λογισμικού ανάλυσης δεδομένων. Χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές όπως στατιστική ανάλυση και δοκιμή υποθέσεων.