Γενικές πληροφορίες

Πακέτο: Minitab® Statistical Software
Έκδοση:           21.1.0
Υποστηριζόμενες Πλατφόρμες:  Όλες

Πληροφορίες διάθεσης

Η διάθεση του λογισμικού γίνεται κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Πραγματοποιείται μέσω αποστολής του κλειδιού ενεργοποίησης του λογισμικού στο ακαδημαϊκό email του/της φοιτητή/ήτρια. Στους δικαιούχους αποστέλλεται κατευθείαν από την εταιρεία email με θέμα

“Your Minitab® Statistical Software subscription”

Για την ενεργοποίηση του προϊόντος ο φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να πατήσει στον σύνδεσμο (link) που δίδεται στο περιεχόμενο του email.

Δικαίωμα χρήσης

Δικαίωμα χρήσης του λογισμικού έχουν οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)» και συγκεκριμένα τη Θεματική Ενότητα ΔΙΠ50.

Οδηγός εγκατάστασης

Ύστερα από τη δημιουργία του λογαριασμού και την επιτυχή σύνδεση, ο φοιτητής/ήτρια επιλέγει στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας την επιλογή

“My Products”

και στην εμφανιζόμενη σελίδα είτε να χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή εφαρμογή είτε να κατεβάσει το εκτελέσιμο αρχείο για εγκατάσταση τοπικά στον υπολογιστή.

Χρήσιμα links

https://www.minitab.com/support/
https://app.minitab.com/

Επικοινωνία

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, e-mail: helpdesk@eap.gr, τηλ: 2610367900