Το πρωτόκολλο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τις ανάγκες εγγράφων και αλληλογραφίας. Δίνει την δυνατότητα γρήγορης ανεύρεσης εγγράφων πρωτοκόλλου βάσει κριτηρίων όπως Εισερχόμενο, Εξερχόμενο, Κατά αποστολέα ή θέμα. Ενημερώνει για τα διεκπεραιώμενα πρωτόκολλα ενώ παρέχει και ένα πλήθος εκτυπώσεων. Τέλος παρέχει λειτουργίες όπως Διαχείριση ραντεβού, Εκκρεμοτήτων, Ατζέντας, Ταχυδρομικών και υπεραστικών κωδικών.

Μερικές από τις υπηρεσίες της εφαρμογής Πρωτοκόλλου είναι:
1 Κατάλογος Προσώπων
2 Πλήρης Προσωπικά στοιχεία ατόμων
3 Κατάλογος Πρωτοκόλλων
4 Ανεύρεση εισερχομένου, Εξερχομένου εγγράφου
5 Αναζητήσεις μέσω Κριτηρίων
6 Καρτέλα Πρωτοκόλλου
7 Προσωπική Ατζέντα
8 Στατιστικά Πρωτοκόλλου
9 Προσωπική Ατζέντα
10 Ημερολόγιο – Εορτολόγιο
11 Κατάλογος Εκκρεμοτήτων
12 Σημειώσεις Υπενθυμίσεις
13 Αρχείο Πρότυπων Εγγραφών
14 Εκτύπωση Ετικετών Αλληλογραφίας
15 Αρχείο ταχυδρομικών και υπεραστικών κωδικών
16 Διαχείριση Ραντεβού

Το πρωτόκολλο χρησιμοποιείται από τα περισσότερα τμήματα του ΕΑΠ. Κάθε τμήμα έχει το δικό του πρωτόκολλο και δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία μεταξύ αυτών.
Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows ενώ η βάση δεδομένων είναι εγκατεστημένη σε file server. Η βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί με Microsoft Access ενώ η εφαρμογή διεπαφής (user interface) είναι γραμμένη σε Visual Basic.

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Εφαρμογών & Λογισμικού