Το Ε.Α.Π. έχει ενεργή συνδρομή με την υπηρεσία ελέγχου ομοιότητας κειμένου Turnitin.

Η υπηρεσία αυτή μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής και είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός σύγκρισης κειμένων για την εξακρίβωση της πρωτοτυπίας τους.

Η υπηρεσία λειτουργεί ενσωματωμένα στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης (https://study.eap.gr για Θεματικές Ενότητες με ετήσια διάρκεια και https://courses.eap.gr για Θεματικές Ενότητες με εξαμηνιαία διάρκεια) και η χρήση της αφορά αποκλειστικά τις Γραπτές Εργασίες (ΓΕ)/Εργασίες Εξαμήνου των φοιτητών.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Ε.Α.Π. δύνανται, επίσης, να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Turnitin σαν αυτόνομη εφαρμογή.

Υπηρεσία για:

Υπηρεσίες για καθηγητές