Γενικές πληροφορίες

Πακέτο: OFFICE 365
Έκδοση:           A1
Υποστηριζόμενες Πλατφόρμες:  Όλες

Πληροφορίες διάθεσης

 • Η διάθεση του λογισμικού γίνεται με την εγγραφή του/της φοιτητή/ήτριας σε Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ.
 • Η πρόσβαση ενεργοποιείται με την δημιουργία και αποστολή στοιχείων πρόσβασης στο ακαδημαϊκό e-mail Ε.Α.Π.
 • Όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως του Προγράμματος Σπουδών που παρακολουθούν,  δικαιούνται πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογής της Microsoft.

Εφαρμογές

 • Word
 • Excel
 • Powerpoint
 • Outlook

Υπηρεσίες

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Teams
 • Sway
 • Forms
 • Stream
 • Power Automate
 • Power Apps
 • Visio
 • Yammer
 • Συγχρονισμός σχολικών δεδομένων

Οδηγός εγκατάστασης

Δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση. Η σύνδεση γίνεται μέσω των στοιχείων εισόδου στο ακαδημαϊκό email Ε.Α.Π.

Οφέλη για τους σπουδαστές

 • Δυνατότητα συνεργασίας με σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο, αυτόματη αποθήκευση και εύκολη κοινή χρήση στις αγαπημένες εφαρμογές web, το Word, το PowerPoint και το Excel.
 • Διατήρηση ελέγχου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Outlook για το web και γραμματοκιβώτιο 50 GB. (1)
 • Αξιοποίηση του Microsoft Teams, έναν ψηφιακό κόμβο που ενοποιεί τις συνομιλίες, τις κλήσεις, το περιεχόμενο και τις για την προώθηση της συνεργασίας και της συμμετοχής.
 • Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις ενσωματωμένες δυνατότητες προσβασιμότητας και τα Εργαλεία εκμάθησης, που υποστηρίζουν την ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και την επικοινωνία.
 • Οργάνωση με το OneNote, το ψηφιακό σημειωματάριο.
 • Σύνδεση με τις ομάδες τάξης και τα Σημειωματάρια του OneNote.
 • Συμμετοχή σε γνήσιες αξιολογήσεις με το Forms.
 • Εξασφάλιση της ψηφιακής αφήγησης με το Sway.
 • Εξασφάλιση απεριόριστου προσωπικού χώρου αποθήκευσης στο cloud. (2)
 • Δημιουργία εκπαιδευτικών διαγραμμάτων με επαγγελματική εμφάνιση, με το Visio για το web.

Επικοινωνία

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, e-mail: helpdesk@eap.gr, τηλ: 2610367900