Γενικές πληροφορίες

Πακέτο: Mathematica Student Annual Edition
Έκδοση:           13.1.0.0
Υποστηριζόμενες Πλατφόρμες:  Όλες

Πληροφορίες διάθεσης

Η διάθεση του λογισμικού γίνεται κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Πραγματοποιείται μέσω αποστολής του κλειδιού ενεργοποίησης του λογισμικού στο ακαδημαϊκό email του/της φοιτητή/ήτριας, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ.

Δικαίωμα χρήσης

Δικαίωμα χρήσης του λογισμικού έχουν όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)» και συγκεκριμένα τις Θεματικές Ενότητες, ΜΣΜ61, ΜΣΜ80, ΜΣΜ82 και ΜΣΜ84.

Οδηγός εγκατάστασης

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν την ενεργοποίηση του λογισμικού μέσω κλειδιού το οποίο είναι της μορφής L XXXX-XXXX
Όλες οι λεπτομέρειες εγγραφής στις αντίστοιχες φόρμες αφορούν το ακαδημαϊκό email.
Ύστερα από τη λήψη του email με τους κωδικούς ενεργοποίησης ο φοιτητής πρέπει να επισκεφθεί την σελίδα

https://account.wolfram.com/login/create

και να δημιουργήσει ένα νέο προφίλ χρήστη (Wolfram ID) χρησιμοποιώντας το ακαδημαϊκό του email.
Με την καταχώρηση των πληροφοριών, ο χρήστης θα λάβει ένα νέο email με link ενεργοποίησης του Wolfram ID.
Με την ενεργοποίηση του Wolfram ID ο χρήστης θα πρέπει να επισκεφθεί το Wolfram User Portal για την καταχώρηση του κλειδιού.

Για την καταχώρηση του κλειδιού επιλέγουμε το “Add Product” και στην επόμενη σελίδα καταχωρούμε το κλειδί στη μορφή που έχει αποσταλεί.
Πλέον ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει τοπικά στον υπολογιστή του το λογισμικό Mathematica και ακολουθήσει τη διαδικασία εγκατάστασης.

Χρήσιμα links

https://www.wolfram.com/language/elementary-introduction/2nd-ed/

https://www.wolfram.com/language/fast-introduction-for-math-students/en/

Επικοινωνία

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, e-mail: helpdesk@eap.gr, τηλ: 2610367900