Λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος που φιλοξενεί τις υπηρεσίες μητρώου του ΕΑΠ, τα στοιχεία πρόσβασης των χρηστών έχουν επανέλθει σε αυτά που είχαν οριστεί κατά την αρχική δημιουργία του κάθε λογαριασμού.

Υπενθυμίζουμε ότι παρέχεται δυνατότητα ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού μέσω των παρακάτω συνδέσμων :

Ετήσια προγράμματα σπουδών: https://study.eap.gr/login/forgot_password.php

Εξαμηνιαία προγράμματα σπουδών: https://courses.eap.gr/login/forgot_password.php