Υπηρεσία Eduroam

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), συμμετέχει στο eduroam (www.eduroam.gr). To eduroam, το οποίο απευθύνεται στη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο διασυνδέει ένα πλήθος από ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλο τον κόσμο και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση.

Τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ μπορούν να χρησιμοποιήσουν την συγκεκριμένη υπηρεσία σε περίπτωση που βρεθούν σε άλλο ίδρυμα το οποίο συμμετέχει στο eduroam.

Τα μέλη των φορέων που συμμετέχουν στο Eduroam είνα: 

Κατά τη σύνδεση των χρηστών του ΕΑΠ στο eduroam θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, δεν υποστηρίζονται τα λειτουργικά συστήματα MS Windows XP και παλαιότερα και Android έως έκδοση 4.2.

Οδηγίες για σύνδεση στο eduroam με τη βοήθεια του eduroam CAT (Αυτόματη Ρύθμιση)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την υπηρεσία eduroam CAT μεσώ της οποίας οι χρήστες μπορούν εύκολα να συνδεθούν σε κάποιο ασύρματο δίκτυο eduroam.


Για να μπορέσει κάποιος χρήστης να συνδεθεί στην υπηρεσία θα πρέπει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα https://cat.eduroam.org.


Για τη λήψη του απαραίτητου αρχείου εγκατάστασης, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το ακόλουθο εικονίδιο:

image002

Στη συνέχεια ανοίγει παράθυρο στο οποίο από το μενού επιλέγει το: "Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο".

Έπειτα, γίνεται ανακατεύθυνση σε άλλη σελίδα από όπου πραγματοποιήται λήψη του προτεινόμενου installer ή επιλογή του link: "Όλες οι πλατφόρμες", όπου ο χρήστης κάνει την επιλογή της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί (π.χ. Windows 10 ). Τέλος, προχωράει στην εγκατάσταση του αρχείου το οποίο έχει κατεβάσει.

Όταν ζητηθούν τα στοιχεία username και password, ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία με τα οποία συνδέεται στο portal του ΕΑΠ.

Όπως παρακάτω:

Username: stdxxxxxx@eap.gr

Password: το password που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση σας στο portal του ΕΑΠ - study

 

Οδηγίες για σύνδεση στο Eduroam (Χειροκίνητη Ρύθμιση)

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Οδηγίες.

 

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Υποδομών Δικτύου Δεδομένων & Τηλεφωνικού Δικτύου