Ευέλικτα τμήματα με υβριδικό τρόπο συμμετοχής

Για την διευκόλυνση διεξαγωγής των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων οργανώνονται τμήματα μικτής διδασκαλίας τα οποία συνδυάζουν με υβριδικό τρόπο την δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα μικτά τμήματα ξεκίνησαν για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες και για να καλύψουν ανάγκες συνένωσης τμημάτων, σχεδιάζεται όμως να επεκταθούν με λειτουργία στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα και στα Παραρτήματα. Για τη διεξαγωγή τους απαιτείται ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με διαδραστικό εξοπλισμό και κατάρτιση των διδασκόντων χρηστών, με σκοπό την σωστή χρήση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Με τη χρήση του διαδραστικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με τα συστήματα τηλεδιασκέψεων μπορεί ο διδάσκων να πραγματοποιήσει μάθημα σε δια ζώσης κοινό με χρήση εργαλείων πίνακα τοίχου, παρουσιάσεις, σημειώσεις όπως θα έκανε σε ένα συμβατικό τμήμα, τα οποία βλέπουν σε πραγματικό χρόνο οι εξ αποστάσεως συμμετέχοντες μαζί με εικόνα και ήχο, ενώ οι ίδιοι μπορούν να παρέμβουν με ερωτήσεις ή παρουσιάσεις, ακόμα και στις ίδιες τις σημειώσεις πίνακα του παρουσιαστή.

IMG 1

IMG 2

IMG 3

IMG 4

IMG 5

IMG 6

IMG 7

Ενδεικτικό μάθημα μικτού τμήματος. Τα πρόσωπα και ευαίσθητα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί για λόγους απορρήτου.

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Γιάννης Χρηστίδης