Τμήματα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης

Το ΕΑΠ μέσω της Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε Τμήματα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης. Στα τμήματα αυτά χρησιμοποιείται πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων για την διεξαγωγή των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, αντί για τις δια ζώσης σε προκαθορισμένη αίθουσα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι μετακινήσεις, κυρίως φοιτητών σε απομακρυσμένες περιοχές και εξοικονομείται χρόνος και χρήμα ενώ τα μαθήματα γίνονται με ασφάλεια σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον COVID-19. Η Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων επιλέγει για αυτό το σκοπό συστήματα τα οποία προσομοιώνουν μια αίθουσα διδασκαλίας, είναι επικεντρωμένα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και όχι απλά στην επικοινωνία, με εργαλεία και δυνατότητες συνεργασίας, μαθήματος, αλληλεπίδρασης και διευκόλυνσης στη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Για την υλοποίηση των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) των Ηλεκτρονικών Τμημάτων (εν συντομία, Ηλεκτρονικές ΟΣΣ ή e-ΟΣΣ) χρησιμοποιείται το Σύστημα Εικονικών Αιθουσών - Cisco Webex με πρόσβαση στους Κ-Σ μέσω του λογαριασμού Office365 του ΕΑΠ (http://email.eap.gr).

Οι αίθουσες για τις Ηλεκτρονικές ΟΣΣ οργανώνονται αυτόματα για τους διδάσκοντες με τη συμβολή του ΕΑΠ. Οι χρήστες ενημερώνονται για την εικονική αίθουσα, συνδέονται με δική τους ευθύνη και αποκτούν ρόλο (παρουσιαστής, συμμετέχων) ανάλογα με την ιδιότητά τους. Η πρόσκληση, η πληροφόρηση και η σύνδεση στις τηλεδιασκέψεις γίνεται μέσω του μαθήματος και της αντίστοιχης δραστηριότητας ή του Ημερολογίου στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης.

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Γιάννης Χρηστίδης