Έξυπνες αίθουσες παρουσιάσεων και τηλεδιασκέψεων

 

Υπό κατασκευή

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Υποστήριξης Τηλεδιασκέψεων