Υπηρεσία Προβολής Γραμματίων

Η εφαρμογή προβολής γραμματίων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής εξυπηρετεί την ηλεκτρονική ανάκληση των γραμματίων είσπραξης και των ενταλμάτων πληρωμής του φοιτητή.

Με αυτή, ο φοιτητής, μπορεί να επιλέξει για να εκτυπώσει το γραμμάτιο ή το ένταλμα που χρειάζεται για κάθε οικονομικό έτος.


Είναι διαθέσιμη στους χρήστες μέσω της κεντρικής σελίδας του Ε.Α.Π.

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Ομάδα Εφαρμογών & Λογισμικού