Ομάδα Εφαρμογών & Λογισμικού

Οι πάγιες εργασίες της ομάδας "Ομάδα Εφαρμογών & Λογισμικού" είναι οι κάτωθι:

 • Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση πλατφόρμας ιστοσελίδας Ε.Α.Π.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών μηχανογράφησης για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ε.Α.Π.
 • Οργάνωση των εσωτερικών πληροφοριακών συστημάτων του Ε.Α.Π.
 • Επίλυση προβλημάτων χρηστών σε σχέση με τα συστήματα
 • Μηχανογράφηση των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ
 • Έλεγχο, διαχείριση, συντήρηση, προσαρμογή εφαρμογών μηχανογράφησης που χρησιμοποιούνται στο ΕΑΠ
 • Υποστήριξη δικτυακής υποδομής δικτυακής πύλης Ε.Α.Π.
 • Υποστήριξη διακομιστών δικτυακών ιστοχώρων Ε.Α.Π.
 • Υποστήριξη διακομιστών βάσεων δεδομένων Ε.Α.Π.
 • Σχεδίαση, ανάπτυξη και δοκιμαστική λειτουργία καινοτόμων εφαρμογών τηλεματικής, για τη καλύτερη διεκπεραίωση των προσφερομένων, από το ΕΑΠ, υπηρεσιών
 • Εγκατάσταση νέων διακομιστών τύπου web server
 • Προτυποποίηση δημιουργίας δικτυακών τόπων στους web servers του Ε.Α.Π.
 • Τεχνική υποστήριξη σε φιλοξενούμενους δικτυακούς τόπους στους web server του Ε.Α.Π.
 • Παραλαβή εφαρμογών (που χρησιμοποιούνται στο ΕΑΠ) από εξωτερικούς προμηθευτές, συνεργασία με αυτούς για εκμάθηση και συντήρηση αυτών
 • Εκπαίδευση χρηστών στις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από τις Διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Α.Π.