Τμήματα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης

Το ΕΑΠ μέσω της Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε Τμήματα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης. Στα τμήματα αυτά χρησιμοποιείται πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων για την διεξαγωγή των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, αντί για τις δια ζώσης σε προκαθορισμένη αίθουσα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι μετακινήσεις, κυρίως φοιτητών σε απομακρυσμένες περιοχές και εξοικονομείται χρόνος και χρήμα. Η Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων επιλέγει για αυτό το σκοπό συστήματα τα οποία προσομοιώνουν μια αίθουσα διδασκαλίας, είναι επικεντρωμένα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και όχι απλά στην επικοινωνία, με εργαλεία και δυνατότητες συνεργασίας, μαθήματος, αλληλεπίδρασης και διευκόλυνσης στη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Για την υλοποίηση των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) των Ηλεκτρονικών Τμημάτων (εν συντομία, Ηλεκτρονικές ΟΣΣ ή e-ΟΣΣ) χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Άμεσων μηνυμάτων και Συσκέψεων Skype για Επιχειρήσεις η οποία παρέχεται μέσω του Office365 του ΕΑΠ (http://email.eap.gr).

Οι θεσμοθετημένες τηλεδιασκέψεις του ΕΑΠ όπως οι Ηλεκτρονικές ΟΣΣ οργανώνονται από την πλευρά του ΕΑΠ. Οι χρήστες προσκαλούνται και αποκτούν ρόλο (παρουσιαστής, συμμετέχων) ανάλογα με την ιδιότητά τους στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης. Η πρόσκληση, η πληροφόρηση και η σύνδεση στις τηλεδιασκέψεις γίνεται μέσω του μαθήματος και της αντίστοιχης δραστηριότητας ή του Ημερολογίου στους Ψηφιακούς Χώρους Εκπαίδευσης.

Υπεύθυνος διαχείρισης υπηρεσίας

Γιάννης Χρηστίδης