Αναβάθμιση Ψηφιακού Αναγνώστη/Ενδιάμεσης Εφαρμογής

Σας ενημερώνουμε πως αύριο 14/3/2018 μεταξύ 1-3 το μεσημέρι θα εκτελεστεί αναβάθμιση λογισμικού που αφορά τον Ψηφιακό Αναγνώστη.

Η υπηρεσία μέσω της οποίας οι φοιτητές συνδέονται  στον Ψηφιακό Αναγνώστη μέσω των Ψηφιακών Χώρων Εκπαίδευσης (study.eap.grcourses.eap.gr κλπ) θα είναι εκτός λειτουργίας.

Φοιτητές/ιες, όμως, που έχουν εγκαταστήσει το ειδικό  λογισμικό Safeguard  LockLizard  Viewer  στο  pc  τους ή  κινητή συσκευή και διαβάζουν τα αρχεία .pdc  τοπικά δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα σύνδεσης,