Ενεργοποίηση δυνατότητας αυτόματης ανάκτησης κωδικού Office 365

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 έχετε τη δυνατότητα από τη σελίδαhttp://email.eap.gr   να προβαίνετε σε αυτόματη ανάκτηση κωδικού για τις υπηρεσίες  Office 365 του ΕΑΠ.

Με αυτό τον τρόπο θα έχετε τη δυνατότητα να ανακτάτε  οποιαδήποτε στιγμή τον κωδικό σας, χωρίς να απαιτείται επικοινωνία με το τμήμα  Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΑΠ.

Η δυνατότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί εφόσον συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στην υπηρεσία από τον παραπάνω σύνδεσμο και καταχωρήσετε προσωπικό τηλεφωνικό αριθμό ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου άλλου παρόχου (π.χ. gmail, yahoo κ.α.) στα οποία έχετε πρόσβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες καταχώρησης στοιχείων επικοινωνίας στις οποίες σας παραπέμπουμε:

-          Καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας –Office 365

-          Οδηγίες ανάκτησης κωδικού Office 365