Ολιγόλεπτες διακοπές στη σύνδεση του ΕΑΠ με το Διαδίκτυο την Τετάρτη 28/11/2018

Την Τετάρτη 28/11/2018 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης του λογισμικού των δρομολογητών του ΕΔΕΤ, οι οποίες θα επηρεάσουν τη σύνδεση του ΕΑΠ με το Internet (το εσωτερικό δίκτυο θα λειτουργεί κανονικά). Οι εργασίες αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό παράθυρο 18:00 με 20:00 και κατά τη διάρκειά τους αναμένεται να προκληθούν 2 διακοπές των 4 λεπτών η κάθε μία.