Προσωπικό του γραφείου

 

Προϊστάμενος Τμήματος Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων

Μπούσιος Γεώργιος 
e-mail: bousios[at]eap.gr - τηλ: 2610367377

 

Κωσταράς Νεκτάριος 
e-mail: nkostaras[at]eap.gr - τηλ: 2610367383

Αντωνέλου Γεωργία 
e-mail: antonelou[at]eap.gr- τηλ: 2610367382 

Βονιτσάνος Γεράσιμος 
e-mail: makisb[at]eap.gr - τηλ: 2610367378

Καρακολίδου Ελένη 
e-mail: ekarakolidou[at]eap.gr - τηλ: 2610367872

Κεφαλάς Γεώργιος 
e-mail: gkefalas[at]eap.gr - τηλ: 2610367396

Κόκκος Νίκος 
e-mail: nkokkos[at]eap.gr - τηλ: 2610367395

Μάρκου Λεωνίδας 
e-mail: lmarkou[at]eap.gr - τηλ.: 2610 367365

Μπαρτζελάς Παναγιώτης 
e-mail: panbar[at]eap.gr - τηλ: 2610367381

Νταλιακούρας Νικόλαος 
e-mail: ntaliakouras[at]eap.gr - τηλ: 2610267394

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 
e-mail: pandreas[at]eap.gr - τηλ: 2610367733

Στάθη Ελένη 
e-mail: estathi[at]eap.gr - τηλ: 2610367982

Σταμάτης Δημήτρης 
e-mail: stamatis[at]eap.gr - τηλ: 2610367389

Σταυρόπουλος Φώτης 
e-mail: fstavrop[at]eap.gr - τηλ.: 2610 367387

Τσαρμπoπουλος Δημήτρης 
e-mail: dtsarmpopoulos[at]eap.gr - τηλ.: 2610 367983 

Τόγιας Κώστας 
e-mail: ktogias[at]eap.gr - τηλ: 2610367376

Χρηστίδης Γιάννης 
e-mail: ichristidis[at]eap.gr - τηλ: 2610367731