Φόρμα υποβολής προτάσεων

Στη φόρμα που ακολουθεί μπορείτε να στείλετε το αίτημα σας για τη βελτίωση υπηρεσίας και υποδομής ή για τη δημιουργία νέας υπηρεσίας και υποδομής.